สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล กำหนดจะให้บริการกงสุลสัญจร ในปี 2561 ดังนี้

1) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เมือง Bergen ที่วัดไทยนอร์เวย์ บาร์เก้น
2) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 มีนาคม 2561 ที่เมือง Tromso (รอยืนยันสถานที่)
3) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่เมือง Bodo (รอยืนยันสถานที่)
4) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ที่เมือง Haugesund (รอยืนยันสถานที่)
5) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ที่เมือง Stavanger (รอยืนยันสถานที่)
6) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ที่เมือง Reykjavik ประเทศไอซ์แลนด์ (รอยืนยันสถานที่)

โดยจะให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นหลัก และรับคำร้องด้านนิติกรณ์ (ไม่รับคำร้องวีซ่า) รวมทั้งจะมีคลินิคให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่พี่น้องชาวไทยด้วย

“โครงการกงสุลสัญจร” มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่กระจายตามหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลจากกรุงออสโล โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนไปตามเมืองต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ของกระทรวงการต่างประเทศ