สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

งานเทศกาลไทยในนอร์เวย์ ประจำปี 2560

งานเทศกาลไทยในนอร์เวย์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2560 ณ ลานสาธารณะยังสตอร์เก้ (Youngstorget) กรุงออสโล โดยมีนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีนายกิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

งานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนนอร์เวย์ โดยเฉพาะอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ผลไม้ไทย และสินค้าไทย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกคูหาทั้งสิ้นกว่า 50 คูหา และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริกษัทการบินไทย จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศักยภาพทางด้านการบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยในฐานะ Medical Hub รวมทั้งส่งเสริมความนิยมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวและข้าวกล้องของไทยโดยบูธสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย การสาธิตมวยไทย ทั้งนี้ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยได้รับการสนับสนุนจากคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนชุมชนไทยในเมืองต่างๆ ในนอร์เวย์

This entry was posted in FrontpageNews. Bookmark the permalink.