สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

โปรดระมัดระวัง ถนนและทางเดินลื่นมากในหน้าหนาวนี้

โปรดระมัดระวัง ถนนและทางเดินลื่นมากในหน้าหนาวนี้

ความผันผวนอย่างสูงของอุณหภูมิในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ถนนทั้งในเมืองหลวงและแถบอื่น ๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ลื่นมาก จนยอดผู้บาดเจ็บจากการลื่นล้มมีจำนวนสูงผิดปกติในปีนี้ และจากสถิติห้องฉุกเฉินในกรุงออสโลตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทำการรักษาคนเดินเท้ากว่า 48 คน/วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะบาดเจ็บจากกระดูกร้าวและหักที่บริเวณข้อมือ เนื่องจากผู้บาดเจ็บพยายามยันตัวเองในขณะที่ล้มลง รองลงมา คือ กระดูกสะโพกร้าว โดยในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัย Akershus ได้ทำการผ่าตัดกระดูกสะโพกให้คนไข้ไปแล้วกว่า 94 ครั้ง ซึ่งปกติการผ่าตัดจะอยู่ที่ประมาณ 60 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น

ในกรุงออสโล มีการโรยก้อนกรวดไปแล้วกว่า 22,000 ตัน บนถนนตลอดฤดูหนาวที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จึงขอให้ทุก ๆ ท่านระมัดระวังในการเดินทางเท้าในช่วงหน้าหนาวนี้

ที่มา: http://norwaytoday.info/news/unusually-high-number-injuries-oslo-far-year/