สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดปิดทำการในวันหยุดราชการ ปี 2561 ดังนี้

เดือน วันที่ วัน วันหยุด
มกราคม 1 จันทร์ วันขึ้นปีใหม่
  2 อังคาร วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
มีนาคม 1 พฤหัสบดี วันมาฆบูชา
  29 พฤหัสบดี Maundy Thursday
  30 ศุกร์ Good Friday
เมษายน 6 ศุกร์ วันจักรี
  13 ศุกร์ วันสงกรานต์
  16 จันทร์ วันสงกรานต์
พฤษภาคม 1 อังคาร วันแรงงาน
  17 พฤหัสบดี วันชาตินอร์เวย์
  29 อังคาร วันวิสาขบูชา
กรกฎาคม 27 ศุกร์ วันอาสาฬหบูชา
  30 จันทร์ วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
สิงหาคม 13 จันทร์ วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
ตุลาคม 15 จันทร์ วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  23 อังคาร วันปิยมหาราช
ธันวาคม 5 พุธ วันชาติไทย
  25 อังคาร วันคริสมาสต์
  26 พุธ BOXING DAY
  31 จันทร์ วันสิ้นปี