สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดปิดทำการในวันหยุดราชการ ปี 2562 ดังนี้

เดือน วันที่ วัน วันหยุด
มกราคม 1 อังคาร วันขึ้นปีใหม่
กุมภาพันธ์ 19 อังคาร วันมาฆบูชา
มีนาคม
เมษายน 8 จันทร์ วันหยุดชดเชยวันจักรี
  15 จันทร์ วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
18 พฤหัส Maundy Thursday
  19 ศุกร์ Good Friday
พฤษภาคม 1 พุธ วันแรงงาน
  6 จันทร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ถวายพระพรชัยมงคลฯ)
17 ศุกร์ วันชาตินอร์เวย์
  20 จันทร์ วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
มิถุนายน 10 จันทร์ Whit Monday
กรกฎาคม 16 อังคาร วันอาสาฬหบูชา
29 จันทร์ วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สิงหาคม 12 จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กันยายน
ตุลาคม 14 จันทร์ วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
23 พุธ วันปิยมหาราช
พฤศจิกายน
ธันวาคม 5 พฤหัส วันชาติไทย
  25 พุธ วันคริสมาสต์
  26 พฤหัส Boxing Day
  31 อังคาร วันสิ้นปี