สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์

งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดงานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมรับการอบรมด้านกฎหมายโดยองค์กร JURK-Legal Advice for Women ของนอร์เวย์เพื่อนำความรู้ด้านกฎหมายไปเผยแพร่ต่อให้กับสตรีไทยในนอร์เวย์ทั่วประเทศ
สมาคมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย สมาคมไทย-นอร์เวย์ เมืองฮอร์ดาแลนด์ สมาคมไทยจากเมืองเชอร์ดอล เขตทรินเดลัทเหนือ สมาคมสตรีไทยออสโล สมาคมไทยฟอร์เรนนิ่ง Hedmark สมาคมสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยเมืองทูเทน สมาคมไทยจากเมือง Narvik สมาคมไทยจากเมือง Kirkenes และสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในการมอบใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้กับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์