สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดไทยนอร์เวย์

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดไทยนอร์เวย์

สถานเอกอักราชทูตไทยขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดไทยนอร์เวย์ ( Trondheimsvegen 582, 2016 Frogner)

การซักซ้อมและเตรียมงานสำหรับพีิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม ณ วัดไทยนอร์เวย์ เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ทีมงานที่มีความจำเป็นต้องซักซ้อมก่อนวันงาน ได้แก่ ทีมประชาสัมพันธ์ และทีมดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้จิตอาสาในแผนกอื่นๆ หรือท่านที่ไม่ได้ลงชื่อแต่อาสาจะมาช่วยจัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันจริง ขอให้มารวมตัวกัน ณ วันและเวลาดังกล่าวข้างต้น