สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

งานชุมนุมกลุ่มคนไทยผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

งานชุมนุมกลุ่มคนไทยผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญสมาคมพยาบาลไทยในนอร์เวย์มาจัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคนไทยที่ประกอบอาชีพพยาบาลในนอร์เวย์และคู่สมรสที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนอร์เวย์รวมประมาณ 42 คน เข้าร่วม


บรรยากาศของการพบปะหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเองเริ่มจากผู้ประกอบอาชีพพยาบาลผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่ากว่าจะได้เป็นพยาบาลในนอร์เวย์ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง โดยทางกลุ่มได้มีเครือข่ายของตนเองใน facebook ไว้คอยช่วยเหลือดูแล และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแก่ผู้ที่กำลังพยายามสมัครเป็นพยาบาลหรือผู้ที่สนใจ