สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

การบินไทยบิน ไทย- ยุโรปตามปกติ

การบินไทยบิน ไทย- ยุโรปตามปกติ

การบินไทยสามารถแก้ไขปัญหาในการบิน ไทย-ยุโรปได้โดยไม่บินผ่านน่านฟ้าของปากีสถาน

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่