สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย งานประดิษฐ์ของที่ระลึก) ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2560 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโปรดกรอกใบสมัครผ่านเวปลิงค์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqwoppmfUuMtRnw-iJlQyivYLJVh7_W6Q65yqQgvRfHHKaww/viewform?c=0&w=1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560