สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองโอเลซุนด์ (Ålesund) ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560 โดยจะเปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางและให้บริการงานทะเบียนครอบครัวและรับรองเอกสาร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 9.30 – 16.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 13:30 น.

(สถานที่: วัดป่าโพธิธรรม เมืองโอเลซุนด์  ที่อยู่ Lerstadvegen 1, 6015  Ålesund)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการโปรดติดต่อสถานทูตฯ เพื่อสำรองคิวทาง อีเมล์: thaiconsularoslo@gmail.com หรือโทรศัพท์  2212 8669   ระหว่างเวลา 13:30 – 16:00 น. (ติดต่อ   คุณสุกัญญา) โดยกรุณาระบุ ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง วันหมดอายุของหนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน (หรือเล่มล่าสุด) เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล์ติดต่อ)

ทั้งนี้ โดยที่สามารถให้บริการได้ในจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่สำรองคิวก่อน