เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ วัดสันตินิวาส เขตเอินสโฟลด์ เมือง Rygge

โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยแก่ชุมชนไทยและครอบครัวที่เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และร่วมชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่ชุมชนไทยจัดขึ้นภายในงานดังกล่าวด้วย