เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล
โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยแก่ชุมชนไทยและครอบครัวที่เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และร่วมชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่ชุมชนไทยจัดขึ้นภายในงานดังกล่าวด้วย