เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดงานเลี้ยงอำลา นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีคณะทูตต่างประเทศประจำนอร์เวย์ ผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์และกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมสำนักงานกาชาดนอร์เวย์

ในโอกาสนี้ นาย Indulis Albelis เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำนอร์เวย์ ในฐานะรองหัวหน้าคณะทูตต่างประเทศประจำนอร์เวย์ ได้เป็นผู้แทนกล่าวอำลาเอกอัครราชทูตฯ และมอบของที่ระลึกในนามคณะทูตต่างประเทศประจำนอร์เวย์ด้วย