มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ภาคปีการศึกษา 1/ 2556

November 2, 2012 in News

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปีการศึกษาที่ 1/ 2556 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เบอร์โทรศัพท์ 66 2310 8664-5 โทรสาร 66 2310 8198 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ru.ac.th/oasc