ที่อยู่สำหรับเดินมาติอต่อราชการ
The Royal Thai embassy
Eilert Sundts gt. 4
0259 Oslo

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์
Royal Thai Embassy
PO Box 4056 AMB
0244 Oslo

โทรศัพท์ (ข้อมูลทั่วไป)
โทร: +47 22128660 (วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.)
อีเมล์: thaioslo@online.no
โทรสาร: +47 22049969

ฝ่ายกงสุล เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 12.00 น.
สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์: โทร: +47 2212 8669
(ระหว่างเวลา  13.30 – 16.00 น.)
อีเมล์: thaivisa@online.no