สถานเอกอัครราชทูตฯ  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (I-Vote) กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งนอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศนำร่องที่ กกต. อาจนำระบบนี้มาใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (Eilert Sundts gate 4, 0244)  ระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ที่วัดไทยนอร์เวย์ (Trondheimsvegan 582, Frogner, 2016)  ระหว่างเวลา 12.30 – 14.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันใดวันหนึ่งตามวันและเวลาข้างต้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ thaivisa@online.no