เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรให้กับชุมชนไทยและครอบครัวที่เมืองคริสเตียนซานด์ ประกอบด้วยการรับคำร้องหนังสือเดินทางและเปิดคลีนิครับปรึกษาสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ที่คนไทยในต่างประเทศพึงได้รับจากรัฐบาลและสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองคริสเตียนซานด์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก