» เชิญชวนชาวไทยไว้ทุกข์ ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทาน พลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. 2551
» งานสัมมนาของบีโอไอ Bergen 3 ก.ย. 2551 และ Trondheim 5 ก.ย. 2551
» เชิญชม การแสดงสบันงา ข้อมูลเพิ่มเติม
» หนังสือเดินทางธรรมดารุ่นเก่ากำลังจะยกเลิกการใช้งาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 (2010) ขอเชิญชวนให้คนไทยในนอร์เวย์ไปทำหนังสือเดินทางรุ่นใหม่
» งานไทยแฟร์ 2008 เชิญแสดงความจำนง ขายสินค้าและอาหารไทย
» เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร กุมภาพันธ์ 2551
 
» ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
 
» ประกาศเลือกตั้ง
» ลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
» ลงนามถวายพระพรในหลวง
» ลงทะเบียนเลือกตั้ง ธ.ค. 07
» วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
» เชิญชม การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส Stavanger - Hillevåg
» เชิญชม การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส Oslo - Dønski skolen

» เชิญชม The King's Jazz Concert
» งานไทยแฟร์ 2006
» ประกาศเรื่องกงสุลสัญจรที่เมือง Tromsø 
» เชิญชมการแสดงวัฒนธรรมไทย หุ่นละครเล็กคณะโจหลุยสปี 2005
» ประกาศเรื่องการปรับปรุงค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางปี 2548
» ประกาศเรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการออกหนังสือเดินทาง