สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองทรอนด์แฮม (Trondheim) ระหว่างวันที่ 18-20สิงหาคม 2560

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองทรอนด์แฮม (Trondheim) ระหว่างวันที่ 18-20สิงหาคม 2560

โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางไทย

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09:00 – 18:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09:00 – 11:00 น.

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการทำหนังสือเดินทางโปรดติดต่อสถานทูตฯทาง อีเมล์: thaivisa@online.no หรือโทรศัพท์  2212 8669 ระหว่างเวลา 13:30 – 16:00 น. (ติดต่อ คุณสรัญญา)

(ระบุ: ชื่อนามสกุล, อายุ, เบอร์โทร์และอีเมล์ติดต่อ, วันเดือนหมดอายุของหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน )

ทั้งนี้เนื่องจากสามารถรับคำร้องใด้จำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองคิวล่วงหน้าเท่านั้น

  1. งานทะเบียนราษฎร์ การรับคำร้องจดทะเบียนเกิด และอื่นๆ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา 16:00 – 18:00 น.

สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนเกิดและยื่นคำร้องงานทะเบียนราษฎร์อื่นๆ โปรดนัดหมายโดยตรงกับสถานทูตฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมาที่ อีเมล์: thaivisa@online.no หรือโทรศัพท์  2212 8669 ระหว่างเวลา 13:30 – 16:00 น. (ติดต่อ คุณสรัญญา)

สถานที่จัดงาน

Revegården, Saupstadringen 57 C, 7078 Saupstad