สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์
ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล. 

สำนักงานเอกอัครราชทูต/ฝ่ายเลขานุการ

 • ที่อยู่สำหรับเดินมาติอต่อราชการ: The Royal Thai embassy Eilert Sundts gt. 4 0259 Oslo
 • ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : Royal Thai Embassy PO Box 4056 AMB 0244 Oslo
 • โทร: +47 2212 8668 +47 2212 8675
 • (วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.)
 • อีเมล์: thaioslo@online.no
ฝ่ายกงสุล (สำหรับงานวีซ่า หนังสือเดินทาง รับรองเอกสาร งานจดทะเบียนต่าง ๆ)
 • เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 12.00 น.
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ (Postal address) : Royal Thai Embassy Po Box 4056 AMB 0244 Oslo, Norway
 • อีเมล์ : thaivisa@online.no
 • โทร: +47 2212 8669 (13.30–16.00 น.)
 • วันจันทร์ – ศุกร์: 13.30 - 16.00 น. (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้า)
ในกรณีเหตุฉุกเฉิน
 • อาทิ การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การเสียชีวิตและทรัพย์สิน การเจ็บป่วยรุนแรง
 • ติดต่อ โทร: +47 91244348,+47 95798063.