สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

การแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่เมืองโพสกรุน (Porsgrunn)

การแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่เมืองโพสกรุน (Porsgrunn)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแสดงทางวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองโพสกรุน (Porsgrunn)  โดยมีนาย Robin Kåss นายกเทศมนตรีเมืองโพสกรุน ชาวนอร์เวย์และชุมชนไทยในเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมชม

ไทยและนอร์เวย์มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกันมายาวนานกว่า 112 ปี นับตั้งแต่ปี 2448 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสที่กรุงออสโลและเมืองเบรวิค เพื่อไปยังนอร์ทเคป สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความตั้งใจที่จะนำคณะนาฏศิลป์มาเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่เมืองโพสกรุนซึ่งปกครองเขตเมืองเบรวิคในปัจจุบัน

ปัจจุบันความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศได้ขยายตัวไปในหลากหลายมิติ ทั้งในระดับพระราชวงศ์ ภาครัฐบาล เอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ นอร์เวย์ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับไทยในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนอร์เวย์เดินทางไปประเทศไทยสูงถึง 150,000 คน ประกอบกับการที่มีคนไทยอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ถึง 20,000 คน การจัดงานแสดงวัฒนธรรมไทยหรืองานเทศกาลไทยในนอร์เวย์จึงได้มีส่วนสำคัญที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและรับรู้ในหมู่ชาวนอร์เวย์เพิ่มมากขึ้น

This entry was posted in FrontpageNews. Bookmark the permalink.