สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

หยุดซื้อ หยุดขาย ของปลอม

หยุดซื้อ หยุดขาย ของปลอม

หยุดซื้อ หยุดขาย ของปลอม ร่วมใจกันหยุดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
สถานเอกอักราชทูตไทยในกรุงออสโล ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ในการหยุดซื้อ หยุดขาย ของปลอม งดละเลิกใช้สินค้าละเลิดทรัพย์สินทางปัญญาและมีค่านิยมในการใช้สินค้าที่ถูกต้อง ชมคลิปรณรงค์จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คลิปรณรงค์จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ