สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนด
ปิดทำการ ในวันหยุดราชการ ดังนี้ : –

เดือน วันที่ วัน วันหยุด
มกราคม 2  วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
3  วันอังคาร  วันหยุดสถานเอกอักราชทูต
 กุมภาพันธ์  13  วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
 เมษายน 6  วันพฤหัสบดี วันจักรี
13  วันพฤหัสบดี วันหยุดเทศกาลสงกรานต์
14 วันศุกร์ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์
17 วันจันทร์ วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์
 พฤษภาคม 1 วันจันทร์ วันแรงงาน
10 วันพุธ วันวิสาขบูชา
17 วันพุธ วันรัฐธรรมนูญของประเทศนอร์เวย์
25 วันพฤหัสบดี วันฉันตรมงคล
มิถุนายน 5 วันจันทร์ วัน White Monday
 กรกฏาคม 10 วันจันทร์ วันเข้าพรรษา
28 วันศุกร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สิงหาคม 14 วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพรพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
 ตุลาคม 13 วันศุกร์ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 วันจันทร์ วันปิยมหาราช
ธันวาคม 5 วันอังคาร วันชาติไทย
25 วันจันทร์ วันคริสมาสต์
26 วันอังคาร วัน Boxing Day