สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอแจ้งกำหนดปิดทำการในวันหยุดราชการ ดังนี้
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.) วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร