สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์

พาสปอร์ต และ บัตรประชาชน

วันหยุด

Visa to Thailand

โอกาสทางธุรกิจ

บริการสำหรับคนไทย

ติดต่อสถานทูต

Facebook Live Update

7 hours ago

Royal Thai Embassy Oslo

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างวัฒนสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยลัยรามคำแหง และวัดไทยนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2561 ณ กรุงออสโล และเมือง Moss

โครงการนี้ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่อาศัยในนอร์เวย์ โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในนอร์เวย์ให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับวัฒนธรรมไทย และเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลขอขอบคุณ รศ.กรสรวง ปาณินท์ และ อาจารย์ประพันธ์พงษ์ มณีวงศ์ วิทยากรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
... See MoreSee Less

9 hours ago

Royal Thai Embassy Oslo

"การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Stavanger ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 2561"

เมื่อวันที่ 26-27 พ.ค. 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าโพธิธรรม เมือง Stavanger โดยมีพี่น้องชาวไทยมารับบริการจำนวนมากทั้ง 2 วัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณวัดป่าโพธิธรรม และผู้ประสานงานทุกท่านที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะฯ ทั้งนี้ การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Stavanger ในครั้งนี้ จะเป็นการให้บริการกงสุลสัญจรในนอร์เวย์เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณนี้

การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นที่กรุงเรคยาวิค ประเทศไอซแลนด์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ชาวไทยในไอซแลนด์รอติดตามการประกาศทาง fb ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นะครับ
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

ต้องจองเวลาหรือป่าวสำหลับเดือนสิงหาที่เมือง เรคจาวีค ในวันที่ 25-26 เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัด ขอบคุณค่ะ

Load more

ข่าวล่าสุด

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของนอร์เวย์กระชับความร่วมมือกับไทย
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของนอร์เวย์กระชับความร่วมมือกับไทย

เมื่อวันที่ 21-27 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอ

Read more
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์เมืองไทย”
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์เมืองไทย”

เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ช่างภาพ และนักเดินทาง ร่วมสนุกใ

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจองคิวทำหนังสือเดินทางในเดือนมีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจองคิวทำหนังสือเดินทางในเดือนมีนาคม 2561

เนื่องจากการจองคิวทำหนังสือเดินทางในวันธรรมดา (จันทร์-ศ

Read more
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิเด็กในนอร์เวย์
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิเด็กในนอร์เวย์

สถานทูตฯ ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ จัดเวทีพ

Read more
การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทย บาร์เก้น เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Bergen เมื่อวันที่ 17-18

Read more
โปรดระมัดระวัง ถนนและทางเดินลื่นมากในหน้าหนาวนี้
โปรดระมัดระวัง ถนนและทางเดินลื่นมากในหน้าหนาวนี้

ความผันผวนอย่างสูงของอุณหภูมิในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

Read more
การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย
การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นป

Read more
งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์
งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

Read more
ดูเพิ่มเติม